Městský soud v Praze potvrdil desetimilionovou pokutu, kterou v roce 2012 uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) firmě Reality Hrádek.

ČIŽP si posvítila v roce 2010 na hrádecké železárny. Nelegálně totiž nakládaly s odpadem a čeká je proto tučná pokuta.

Firma na pozemcích v katastru Nová Huť, v místech, kde se tehdy stavěla a nyní už stojí fotovoltaická elektrárna, provedla terénní úpravy velkým množstvím odpadu ze stavebních sutí a ze zpracování strusky. „Jednalo se o více než čtyřicet šest tisíc tun odpadu, který v některých ukazatelích překračoval zákonné limity škodlivin," popsala případ Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Už v minulosti přitom ČIŽP jednu pokutu firmě uložila, a to 1,5 milionu korun za nelegální předání odpadu ze zpracování strusky dalším 25 společnostem a neuvedení, o jaký materiál ve skutečnosti jde. „Přes deset tisíc tun této odpadní strusky, v níž byly překročeny zákonné limity pro chrom, kadmium, vanad a nikl, pak stavební firmy použily k opravám silnic, lesních cest, zásypům kanalizace a jako příměs do betonových podlah," uvedla Horčicová. Firma ani u této pokuty neuspěla se soudní žalobou. Městský soud v Praze žalobu v roce 2015 zamítl.

„Proti uložené pokutě se od začátku bráníme, a to už několik let," sdělil za společnost tiskový mluvčí Miroslav Slaný. Dle soudu došlo k nedovolenému nakládání s odpady, které obsahovaly vyšší než přípustné množství škodlivých látek. „Podle soudu je nepodstatné, že s odpady bylo nakládáno v širším areálu skládky a že se na daném místě již nacházely starší odpady obsahující tyto škodlivé látky. Bráníme se dál a proti tomuto rozsudku jsme již podali kasační stížnost," vysvětlil. „V rámci kasační stížnosti žádáme rovněž o přiznání odkladného účinku. To znamená, aby Reality Hrádek nemusely zatím pokutu platit," pokračoval Slaný.

„Železárny Hrádek skládku (odvalovou haldu na odpady) nepoužívají. Všechen nebezpečný odpad, a to včetně strusky ukládají draze na skládce v Kladně," uzavřel.