„Hranice už je připravená, stojí kousek za obcí, ve směru od Podmokel. Hlavní zásluhu na tom má Josef Krůta. Až se zítra setmí, sejdeme se tam. To už u nás tak nějak funguje samo a dorazí i řada přespolních," sdělil starosta Václav Chrz. Sjedou se rodáci z mnoha míst a mezi účastníky nebudou prý určitě chybět ani sousedé z Čilé i odjinud. „Říkáme, že u nás dávají lišky dobrou noc, a oni žijí ještě dál od centra. Jsme tu takoví zapadlí vlastenci," usmíval se Krůta. Vysvětlil také, že hranici, mimochodem pořádně vysokou, dávali dohromady pomalu a možná přes půlrok. „Zkrátka jak měl někdo odpadové dřevo, větve z prořezávek a podobně. Aspoň to pořádně vyschlo a snad nám mistr Jan shůry popřeje i počasím. Zavzpomínáme, navzájem si popovídáme a věřím, že i zazpíváme. Já sám v tom sice zrovna nevynikám, ale jsou tu šikovní lidé, třeba i moji příbuzní. Sestřenice se sem chystá z Prahy a bratranec dokonce přijede na koni. Bude se v jeho sedle toulat okolím s populárním hercem Václavem Vydrou. Oba jsou velcí koňáci, a tak tu zakončí den," uvedl Krůta.

Zvykem je, že společnost si pak slavnostní náladu ještě prodlouží a setkání završí posezením v místní hospůdce. „Musíme přece působit na mladé, aby ti tenhle zvyk udržovali," říkají.

Vatra vzplane i na návrší u kapličky sv. Vojtěcha nad Mýtem. Setkání organizují sokolové a zahájení je stanovené na 19. hodinu. „Po krátké vzpo- mínce na slavného Čecha, o níž se postará Jan Auinger, nebu-de chybět ani známá píseň Na břehu Rýna hranice vzplála. Společné posezení u ohně si účastníci chtějí užít a doufají, že v okolí letos uvidí i další pamětní ohně," informovala Mar- ta Skálová. „Dění jsme obnovili před třemi roky a mívalo komorní ráz. Letos bude poprvé možná s větší účastí veřejnosti," dodal Auinger. Místostarosta Mýta Pavel Kořen doplnil, že snahu místních sokolů o obnovení tradice vítají. Město se letos přidalo tím, že ji pomohlo prezentovat plakáty.