Před čím chránily škapulíře, proč se do hrobu vkládaly medailonky, co znamenají různé znaky na křížích. To se dozvědí návštěvníci Muzea církevního umění plzeňské diecéze. V letním refektáři byla minulý týden zahájena výstava Pamatuj na smrt, která ukazuje pohřební rituály v období baroka.

Připravil ji Jiří Orna, archeolog Západočeského muzea. Spolu s kolegy se podílel na řadě archeologických výzkumů novověkých pohřebišť v Plzni U Zvonu, Liticích, Plasích a Nečtinech.

Výstava v Diecézním muzeu v Plzni potrvá do 4. listopadu.