Transfúzní stanice totiž nemůže poskytovat, z technických důvodů, obcím tyto informace. „Je to pravda. Nová verze programu, se kterým nyní transfúzní stanice pracují, už dřívější sestavení seznamů dárců bohužel neumožňuje. Proto jsme se snažili obce upozornit na změnu s tím, že musejí hledat cestu k těmto informacím jinak. Ať už jde o rozhlas, vývěsky nebo internetové stránky úřadů. Mrzí nás to, ale brání nám v tom technika, nikoli lidský faktor," prozradila vrchní sestra Renata Rožánková z transfúzní stanice v Rokycanech.

S tím se snaží vypořádat jak to jen jde například v Hrádku. Rádi by totiž dobrovolníkům vyjádřili své poděkování, ale cesta k jejich zjišťování se stala tímto složitější. „Abychom je mohli i nadále odměňovat, žádáme občany s trvalým pobytem v našem městě, kteří darovali krev nejméně desetkrát, aby se dostavili se svým průkazem na městský úřad," uvedla ve své výzvě dobrovolníkům vedoucí hospodářsko správního odboru města Václava Tichá.

Tam jim bude vystavena jako poděkování volná vstupenka na filmová představení, která se budou promítat letošní sezónu v letním kině. „O tuto pernamentku je možné požádat nejlépe před zahájením filmové sezóny, to je do konce měsíce června. Podklady o počtu návštěv transfúzní stanice poslouží zároveň k ocenění dárců krve u příležitosti jejich jubilejních odběrů," doplnila Tichá.

Tse tak budou muset ve většině míst hlásit o uznání sami. „Pro nás je to nová věc, kterou jsme se právě dozvěděli. S dárci krve se setkáváme jednou do roka, zpravidla na podzim, kdy pro ně připravujeme, dá se říci, slavnost, kde jim poděkujeme a případně je odměníme nějakým dárkem. Jaký způsob zjišťování jejich jmen na konci léta zvolíme ale zatím opravdu neřeknu," informoval starosta Strašic Jiří Hahner.

Světový den dárců krve připadá na 14. června. Letošní rok tedy budou ´oslavenci´ pro obce poprvé anonymní.