Hned ve středu obec zahájila také čištění propustků. Bagřík se činil na třech z nejhůře zasažených míst, které byly technice dostupné. „Jinde musíme počkat, až trochu půda vyschne, aby se nebořil. Pak budeme pokračovat v zemních pracích," objasňovala starostka.

Uvedla rovněž, že na základě novinových článků a televizních reportáží k nim dorazili také zástupci Povodí Vltavy. „Chtěli vědět, proč se na ně snesla taková kritika. Domluvili jsme se na další spolupráci ohledně Klabavy i Pekelského a byla bych ráda, aby tentokrát opravdu slib dodrželi. Pomůžeme jim při tom, jak budeme moci. Takový děs už tu zažívat nechceme."