Obec přistoupila k historickému kroku stavbě mateřské školy. Kamenný Újezd čítající necelých 800 obyvatel dosud nikdy předškolské zařízení nevlastnil.

Záměr nezbrzdila ani mrazivá zima, výstavba započala 3. ledna a jen patnáct dnů se stálo. Základová deska už je hotová, stejně tak sítě a včera se naplno rozeběhla hrubá stavba objektu MŠ.

„Plzeňská firma, která vyhrála výběrové řízení, využívá postupy a technologie, které snesou i určitou míru mrazů," uvedla starostka Jarmila Vaňourková.

„Po skrytí zeminy a vybagrování se zhotovitel hned pustil do základových pásů, sítí a jakmile mrazy povolily i základové desky," objasňovala Vaňourková.

Stavba vyrůstá v prostoru mezi objektem někdejší Pemy a koupalištěm. Jedná se o přízemní nízkoenergetickou budovu, okolo níž vznik- ne zahrada. Celkový rozpočet zní zhruba na 11 milionů a 800 tisíc Kč, z uznatelných nákladů 85 procent uhradí evropské prostředky, pěti se bude podílet stát a obec přidá ze svého zbývajících deset procent.

Do konce července musí být hotovo. Srpen je určený na vybavení budovy. „Jelikož na vnitřní i vnější zařízení už je vysoutěžený dodavatel, věřím, že v září mateřinku otevřeme," podotkla starostka a dodala: „Rozeběhli jsme už dokonce výběrové řízení na ředitelku, do dvacátého března čekáme na nabídky. Dobré je, že zájemkyně se ptají."

V mateřince bude možné umístit pětadvacet dětí. Budova je však projektovaná jako víceúčelová, aby případně mohla sloužit k jinému využití. „Věřím, že k tomu ale nikdy nedojde," je přesvědčená starostka, „Kamenný újezd se vzhledem k dobré dostupnosti zaměstnání a přitom klidnému prostředí rozrůstá. Momentálně tu máme osmdesát dětí předškolního věku."

Zatím jejich umísťování do školek obec řešila smlouvou s Rokycany a část kamennoújezdských dětí navštěvovala MŠ v Hrádku.