„Hradní ochotnický spolek Pachmajr uvádí hry Mastičkář a Fraška o kádi. "Mastičkář je vůbec nejstarší dochovaná česky psaná hra a Fraška o kádi pochází z Francie ze 13. století. Je to tradiční námět o soužití v rodině, muž, žena a tchyně,“ pozval kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda. Prohlídky potrvají až do pondělí 1. ledna. Pro návštěvníky jsou připraveny i teplé nápoje a vytápěná místnost, rezervace prohlídek je možná na telefonu 376 582 324.