Ožehavá situace kolem dělení či nedělení Základní a Mateřské školy Kařez není ještě dořešená. Připomeňme, že hlavním důvodem měla být váznoucí komunikace mezi oběma částmi školského zařízení.

„Uzavření tohoto bodu jsme kvůli vyjasnění některých okolností ještě raději odsunuli. S určitostí s ním ale počítáme hned následující měsíc. Vzhledem k množství starostí a administrativy by dělení ovšem nebylo vůbec jednodu- ché," říká starosta Václav Krofta. Sám možnou vidinou nadšený není. „Každopádně ví- me, že v dubnu je nejvyšší čas, aby rozhodnutí padlo. Kdyby k rozdělení přece jen mělo dojít, na uvedení věcí do patřičného stavu by před začátkem nového školního roku příliš času nezbývalo," dodal Krofta.

Pokud jde o družinu školy, ta se však na pořad pondělního rokování dostala. Zastupitelé posléze i odsouhlasili navýšení kapacity zařízení. Zatím byla její horní mez pětadvacet dětí a nově stoupla na třicet. Počet zaměstnanců se ale zvyšovat nebude. Na hlavní činnost tam nadále zůstává jedna vychovatelka.

Zbývá dodat, že věkem není návštěva družiny pro žáky školy omezená. To znamená, že trávit čas v ní mohou zájemci z první až páté třídy.