Pondělní přechod pásma bouřek a dešťů přes území Rokycanska potvrdil, že nový společný záměr sdružení obcí Horní Berounka povodí Klabavy a Plzeňského kraje, totiž zajistit území proti záplavám, je více než oprávněnou snahou.

Včera v sedm ráno dosáhla Klabava ve Strašicích a Hrádku prvního stupně povodňové aktivity. „Od pondělní dvacáté do dnešní (úterý) sedmé ranní stoupla hladina o šedesát centimetrů. V osm byla na sto dvaceti, což už je stupeň dru- hý" informoval starosta Hrád- ku Jaroslav Perlík. Klabava kulminovala 9.10 při sloupci 131 cm. „Konečně ale máme naději, že se s léta trvajícím nebezpečím, vyúsťujícím často v záplavy, něco udělá. Se souhlasem hejtmana se právě zpracovávají podklady pro zadání studie na protipovodňová opatření," vysvětlil Perlík.

„U nás, vzhledem ke stavu vody, momentálně také platí výstraha," konstatoval chvíli poté první radní Strašic Jiří Hahner. „Škody zatím nevznikly a doufáme, že se stav už dál nezhorší.

Pořád poukazujeme na to, že Brdy nejsou momentálně schop- né vodu nezadržet a stačí jedna propršená noc a radikálně se zvedne hladina v celé Klabavě," shrnul situaci starosta Hahner, který je zároveň před- sedou už zmíněného svazku obcí Horní Berounka povodí Klabavy.

Letos, po červnovém vodním nadělení, se starostové sešli s hejtmanem. „Přislíbil, že se kraj bude podílet na nákladech vypracování studie, jež by přesně vytyčila a pojmenovala problémy v aglomeraci, ale také navrhla opatření. Rozvojová agentura teď připravuje zadání pro výběr zpracovatele studie. Předpokládáme, že by se uskutečnil v srpnu. Komunikací mezi sdružením a agenturou předsednictvo pověřilo kolegu Perlíka," objasnil Hahner.

Záměrem je, aby studie vzala v potaz situaci všech obcí ležících při Klabavě. „Pokud bude zájem, začlení i obce na Boreckém potoce, který se s Klabavou stéká," podotkl Hahner. Záměr posiluje i fakt, který naposledy připomněla červnová blesková povodeň na Rokycansku. Měla totiž tu zvláštnost, že se vylily hlavně vedlejší potoky.

V celé záležitosti je určitým způsobem zainteresované také Povodí Berounky. „Poskytlo totiž potřebné podklady," doplnil Perlík.