Prvním z nich byly učebny SŠ v Jeřabinové ulici (zdravověda a první pomoc), pak prostor areálu stejné školy (jízdy zručnosti) a ještě na nedalekém dopravním hřišti, kde byli žáci prověření početným zástupem hlídkujících policistů.

Nejlépe si v celém průběhu soutěže vedli zástupci Základní školy Stupno ve složení Natálie Vildmanová, Katka Spěváčková, Štěpán Lisý a David Hučík pod dohledem Štěpánky Častorálové. Zopakovali tak s přehledem loňský úspěch. Umístění v druhé kategorii pak pokračovalo školou ze Strašic a bronzovými Radnicemi.

V první kategorii vévodila výsledkové listině škola TGM z Rokycan následovaná Dobřívem a Hrádkem.

V jednotlivcích bodoval Štěpán Lisý a Natálie Vildmanová (2. kategorie). Oba ze Stupna. V první kategorii to pak byla Kateřina Ivasienková ze ZŠ v Dobřívě a Jan Peterek z téže školy.