K navýšení přepravní kapacity zemního plynu bude sloužit nový plynovod ze severu Čech do Přimdy, jehož stavba už probíhá napříč Plzeňským krajem.

Stavba je součástí projektu Capacity4gas. „Jeho cílem je rozšířit kapacitu pro potřeby dodávek plynu do České republiky a pro další tranzit z Německa směrem na Slovensko. Patří do něj několik dílčích projektů, jedním z nich je i plynovod do Přimdy,“ vysvětluje Zuzana Kučerová, tisková mluvčí společnosti Net4gas, provozovatele plynovodů v České republice.

Plynovod se na severu Čech napojí na německý Eugal, který přivede plyn z budovaného podmořského Nord Streamu 2. U Přimdy pak bude spojen se starším potrubím, které poslouží k dodávce na Slovensko a dále do Rakouska a Itálie.

Několik z fází projektu už je hotových, letos došlo i na soustavu, která povede Plzeňským krajem zhruba po ose Mladotice – Hubenov – Sviňomazy – Bor – Přimda.

Celkově stavbaři položí od rozdělovacího uzlu Kateřinský potok na severu Čech do Přimdy potrubí o délce přibližně 150 kilometrů. Budou se přitom držet trasy plynovodu Gazela, který byl dokončen v roce 2013. „Odchylky od Gazely jsou minimální. Když se staví ve stejném koridoru, je to lepší pro nás i pro životní prostředí,“ pokračuje Kučerová.

Celý plynovod bude pod zemí, potrubí se ukládá přibližně v metrové hloubce. „Nad zem vystupuje jen v kompresních, či předávacích stanicích,“ říká mluvčí. V krajině plynovod po dostavbě zanechá stopy jen v podobě malých trasových uzávěrů.

Stavbaři se musejí vypořádat s překročením celkem 353 komunikací, jako jsou dálnice, silnice, polní či lesní cesty. Většinu překonávají překopem, padesát pak technologií protlaku. Při této bezvýkopové technologii se pod terénem strojem protlačí ocelové potrubí a železobetonové prstence a z jejich vnitřku se odtěží zemina. Místo ní se pak dovnitř zatáhne potrubí opatřené centrovacími kroužky.

Stavbě stojí v cestě také 99 vodních toků, od řek až po malé strouhy, kde se protlak použije čtyřikrát, u železnic je tato technologie použita ve všech třinácti případech.

„Nejdelší protlak křiží komunikaci společně s železnicí nedaleko města Jirkov na Chomutovsku. Měří přes 130 metrů,“ doplňuje Kučerová.

Stavba zatím běží podle plánu a měla by být hotova do konce roku. Jediným investorem je Net4gas. „Investice v rámci celého projektu Capacity4Gas se očekává v řádu několik stovek milionů eur,“ dodává mluvčí. Plynovod ze severu Čech do Přimdy pak podle serveru euro.cz vyjde na více než 150 milionů euro.