Obce mohly letos podávat žádosti o financování provozu malých prodejen. Dotace bylo možné podat až pro tři části obce, každá musela mít maximálně 250 obyvatel.

S žádostí uspělo 31 obcí, přičemž 29 žádostí bylo přijato od kamenných prodejen a dvě zbylé jsou pro prodejny pojízdné. „Dnes je populární, že se mladí lidé stěhují z venkova do měst. Měli by však zůstávat na venkově a přispívat tak k jeho rozvoji. K tomu mohou být nápomocné právě dotace, díky kterým si obce mohou udržet pracovní sílu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky Ivo Grüner.

Na kamennou prodejnu může získat obec dotaci až padesát tisíc korun. V případě pojízdné prodejny se jedná o patnáctitisícovou dotaci. Finance by měly obcím pokrýt především samotný provoz prodejen. „Lze jimi uhradit energie, výplaty zaměstnancům nebo případně nájem provozovny,“ uvádí hejtman Josef Bernard. Celkem si obce rozdělí 1 298 000 korun.

Radní ještě čekají na souhlas zastupitelů. „Poslední slovo při poskytování dotací bude mít zastupitelstvo, zasedat bude v září,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová.