Příjem předžádostí spustí Plzeňský kraj letos 15. listopadu v 8 hodin ráno přes aplikaci eDotace. "Žadatelé musí však splňovat podmínky o maximální výši příjmu na jednoho člena domácnosti. Výjimku mají pouze domácnosti složené z důchodců pobírajících starobní či invalidní důchod 3. stupně," uvedla Mertlová s tím, že základním kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tedy 14 242 korun čistého příjmu na osobu v domácnosti měsíčně. "Sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Na webu Plzeňského kraje je dostupná kalkulačka, kde lze jednoduše vypočítat, zda žadatel podmínky splňuje," doplnila Mertlová.

Výjimku podle ní tvoří domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, kteří nebudou muset dokládat příjmy, protože jsou automaticky způsobilí pro dotaci. "Základní podmínkou získání dotace je, že žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021," sdělila.

Petr Šlapák u klatovského soudu. Přivedla ho eskorta z vězení.
Do basy nechtěl. Dopadli ho po dramatické honičce

Předžádosti budou plynule přesunuty do dotačního programu, žádat půjde i poté.

Po vyhlášení přesného znění podmínek ze strany ministerstva životního prostředí připraví Plzeňský kraj finální dotační program, do kterého budou elektronicky podané předžádosti automaticky přesunuty. „Samozřejmě bude možné podávat žádosti ještě dalším zájemcům, kteří si nestihnou podat předžádost. Vyhlášení tohoto programu očekáváme na začátku příštího roku, ale jsme vázáni na vyhlášení přesného znění podmínek ze strany ministerstva,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Josef Bernard a dodal, že je zřejmé, že pro některé domácnosti může být povinná výměna kotle problém. "Proto jim chceme usnadnit cestu k dotaci a zároveň umožnit bezproblémovou realizaci výměny kotle tak, aby vyhověli legislativě,“ odůvodnil.

Cílem dalšího programu na kotlíkové dotace je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Od 1. září 2022 bude

Známý herec fotí akty, podpořil Maminy s rakovinou
Známý herec fotí akty, podpořil Maminy s rakovinou

podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Podání žádosti

Prvním krokem je podání elektronického formuláře předžádosti v aplikaci eDotace, kde žadatel uvede základní údaje o žadateli a novém zdroji vytápění. Podmínkou podání elektronického formuláře je zřízení uživatelského účtu v aplikaci eDotace.

Pokud žadatel podá „předžádost“ a tím získá pořadové číslo, má prozatím splněno. Po vyhlášení nového programu začátkem roku bude muset žadatel doložit písemné přílohy určené v budoucí výzvě na krajském úřadě osobně na podatelnu nebo poštou.