Motoristé jedoucí ke kruhovému objezdu by měli zpozornět. Novela silničního zákona totiž kvůli absurdnímu slovíčkaření o dopravním značení vnáší do pravidel na silnici tak akorát zmatek. Stačí, aby u objezdu chyběla jediná značka, a přednost se tak rázem mění. Řidiči jedoucí po rondelu by se tak mohli setkat se situací, kdy budou dávat přednost zprava.

U kruhových objezdů už nemusí být povinně značky, které upravují přednost, stačí pouze modrá kulatá s bílými šipkami. To by ale pro řidiče znamenalo, že pokud zde nebude umístěná také značka Dej přednost v jízdě, bude platit přednost zprava. V praxi by to však mohlo znamenat velké komplikace v dopravě. Motorista jedoucí po kruhovém objezdu by musel zastavit, tím by způsobil ucpání objezdu a poté by pustil řidiče jedoucího zprava. Ministerstvo dopravy ale věří, že k takové situaci nikdy nedojde. Na velký kruhových křižovatkách totiž značky osazené jsou, potíže by se mohly týkat například obytných zón nebo malých obcí. „Nejde o žádnou revoluci na kruhových objezdech, řidiči se stejně jako dosud musí řídit dopravním značením a to jim na všech vybudovaných kruhových objezdech říká, že dává přednost ten, kdo ke kruhu přijíždí (objezdy jsou vybavené značkami upravujícími přednost, a to Stůj nebo Dej přednost v jíz-dě)," uvádí ministerstvo dopravy. „Ani v minulosti nebyla ze zákona ustanovená automatická přednost v jízdě pro ty, kteří se nacházejí na kruhovém objezdu, tato situace vyplývala pouze z dopravního značení, které řidiči mají vždy sledovat," vysvětlují dále .

O značení rozhoduje vždy příslušný správní úřad, v zá-jmu bezpečnosti provozu bude i nadále na kruhových objezdech umísťovaná značka Stůj nebo Dej přednost v jízdě. Jen ve výjimečných případech, například v místech, kde bude velmi malá intenzita pro-vozu, budou mít obce možnost ponechat pravidlo pravé ruky a neumísťovat zbyteč-ně čtyři značky Dej přednost v jízdě.

„Do roku 2000 bylo kromě značky Dej přednost v jízdě na kruhovém objezdu také jasně označeno, kdo jede po hlavní silnici, což představovala také dopravní značka. V současné době řidič jedoucí po rondelu si musí tedy pamatovat, jak byl značený kruhový objezd. Z mého pohledu si myslím, že je to jen nedomyšlená novela a řidiče to bude mást," uvedl provozovatel autoškoly v Rokycanech Pavel Šnajdr.

„Na Rokycansku jsou všechny vjezdy na kruhový objezd označeny značkou C1 „Kruhový objezd" a jsou doplněny značkou P4 „Dej přednost v jízdě" nebo dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě". Není připravována žádná změna v dopravním značení, konstatoval vedoucí odboru dopravy v Rokycanech Ladislav Königsmark.