Dohromady 672 podpisů se objevilo na sedmačtyřiceti podpisových arších provázejících petici Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kulíšek z Rokycan. Je namířená proti stávající podobě projektu nazvaného Klabava Rokycany, zkapacitnění koryta Klabavy a Holoubkovského potoka a zabezpečení protipovodňové ochrany města.

Čtenáři pátečního Rokycanského deníku už vědí, že ji ve čtvrtek ráno členové petičního výboru předali v podatelně radnice. Adresovaná je zastupitelům a znovu pak členům rady a starostovi Václavu Kočímu. Tomu následně kopii přinesli osobně a zároveň ho informovali o zatímním výsledku iniciativy a postojích vedoucích k podání petice. Krátké jednání mělo klidný ráz.

„Když se mě někdo po čtrnácti letech v televizi ptá, jak město protipovodňová opatření projednávalo s lidmi, mohu třeba říci, že naposledy se tak stalo v roce 2013. Nikdo z těch, kdo se na jejich tvorbě podíleli, nechce, abych uhýbal od zatím dosaženého. Je ale také pravda, že někteří lidé, kterým mám chuť věřit, jsou pro částečné změny," uvedl starosta. Dodal, že nedořešená protipovodňová opatření jsou teď však zádrhelem při řešení úpravy Soukenické ulice a jejím zobousměrnění.

„Jako největší problém vnímáme, že příprava se dělala bez účasti veřejnosti, ani my jako organizace jsme nebyli přizvaní," podotkl za petiční výbor Dan Šatra. Řeč se stočila i na realizovatelnost návrhů ochranářů z hlediska finančního. „Miliardy na protipovodňová opatření k dis- pozici nejsou. Už takhle byl původní návrh z někdejšího předpokladu 650 milionů ponížený na nějakých 480 milionů," konstatoval starosta. „Nejen ve světě, ale i u nás se s už revitalizací toků umí vypořádat. Úprava pak řeší víc než prostou protipovodňovou ochranu," upozornil Šatra. „Řada lidí vám ale má za zlé, že různé podmínky ochranářů byly splněné a ve finále se zajištění opatření zpozdí," kontroval starosta. Zdůraznil rovněž, že zástupce investora si stojí za tím, že jiné technické řešení si nedokáže představit.

„Zvolit ale nejjednodušší postup nebylo určitě nejlepší. Nemáme sice zpracované variantní řešení, naše petice Chceme zpět k řece obsahuje zatím jen ideové představy," podotkla dále za petiční výbor Ludmila Marková. Na přetřes přišel rovněž podíl zadavatele a zpracovatele projektu na výsledku. „Za to, že protipovodňová opatření jsou potřeba, jsme všichni. Ale řešení, jaké předkládá projekt, by pak na sto let zakonzervovalo budoucnost Rokycan. Kdo najde peníze na předělání," varoval Šatra.

„Teď máme rok času (Kulíšek totiž vznesl připomínky k určitým skutečnostem projektu a ministerstvo mu dalo za pravdu), než bude projekt znovu předložený," uvedl starosta. „Ani my se shromažďováním podpisů pod petici nekončíme," ujistila Marková.