Schválili:
# Uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2013 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Vlastimil Baborovský, Sedlecko, na výstavbu, montáž a dopravu 9 ks kotců pro psy, kterými bude rozšířen zdejší útulek. Částka za provedení díla je sjednána na 213 000 Kč včetně DPH, termín dodání díla do 15. října letošního roku. Úhrada bude provedena z dotace PK ve výši 200 000 Kč.
# Uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2013 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Petr Staněk, Mlečice, na výrobu devíti kusů dřevěných zateplených bud pro psy, kterými bude rozšířen zdejší útulek. Částka za provedení díla je sjednána na 46 800 Kč včetně DPH, termín dodání díla do 15. 10.2013. Úhrada bude provedena z příspěvku MR ve výši 60 000 Kč.
# Uzavření kupní smlouvy mezi prodávající obcí Němčovice a kupující společností Becker Bohemia s.r.o., IČ 61776572, podle které se prodává speciální automobil MAN, rok výroby 1999 za částku 75 778 Kč včetně DPH.
# Uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem obcí Němčovice a dodavatelem společností Becker Bohemia s.r.o., IČ 61776572 o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Němčovice, která se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2014.
# Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Němčovice a ČR – Hasičským záchranným sborem PK na
1. Svářečku bodovou nožní BN 20-23,
2. Svářečku oblouk. JS 90,
3. Děrovadlo revolverové NDR 10B.
# Uspořádání adresné ankety, které se budou moci zúčastnit všichni vlastníci (spoluvlastníci) nemovitostí (chat, chalup, RD) ve správních obcí Kaceřov, Dobříč a Němčovice a budou moci odpovědět na anketní otázku: Souhlasíte s výstavbou lávky pro pěší přes řeku Berounku v lokalitě specifikované v projektové dokumentaci k územnímu řízení? ANO – NE.
Anketní lístky budou vydávat jednotlivé OÚ a předpokládaná doba trvání ankety bude jeden měsíc (předpokládá se říjen). Účelem je zjistit názor dotčených vlastníků objektů určených k trvalému bydlení, nebo k rekreaci.

Více v sobotním vydání.