Pietního aktu se zúčastnilo mnoho hostů. Mezi nimi také ministr kultury ČR Martin Baxa, zástupci ambasády USA, Plzeňského kraje, senátu ČR, České a slovenské obce dělostřelecké, Armády ČR, Československé obce legionářské, vedení Kyšic, příbuzní amerických veteránů a mnoho dalších.

V Kyšicích si připomněli konec války a osvobození obce | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Po ukončení oficiální části si přítomní mohli prohlédnout dobovou techniku a vybavení příslušníků Československé samostatné obrněné brigády, poslechnout si koncert dixilandového orchestru, nebo se zúčastnit přednášky právě o Československé samostatné obrněné brigádě, jejíž součástí byl také Kombinovaný oddíl, který v roce 1945 do Kyšic dorazil. Vesnice patřila mezi poslední, které byly za druhé světové války osvobozeny americkou armádou.

  • Československá samostatná obrněná brigáda byla československá vojenská jednotka ve Velké Británii během druhé světové války. Vznikla 1. září 1943. Jejím největším bojovým zapojením bylo obléhání přístavu Dunkerque od října 1944 do května 1945. Vystřídala zde britskou brigádu, a i když neměla dostatečnou sílu k dobytí města, držela zde v obklíčení německou skupinu, které bránila ve vpadnutí do týlu postupujících frontových jednotek a to až do kapitulace Německa 8. května 1945.
  • Českoslovenští vojáci i jejich velitelé si přáli, aby byla brigáda nasazena i při osvobozování Československa, to ale britské velení nedovolilo, což odůvodnilo tím, že nemá k dispozici útvar, který by brigádu nahradil. Problém byl rovněž v logistice přesunu takovéhoto uskupení.
  • Bylo povoleno pouze vyslání symbolického oddílu o síle 140 mužů, který se připojil k americké 3. armádě a 1. května překročil u Chebu předválečné státní hranice Československa. V západních Čechách zůstala americká vojska včetně Kombinovaného oddílu Čechoslováků stát na demarkační čáře Karlovy Vary – Rokycany – České Budějovice a dále již nepostupovala.