Kolem presbytáře a části chrámové lodi směrem do takzvané Myší díry už se ježí lešení. Plzeňská firma připravila prostředí pro práci restaurátora Karla Granáta.

„Kámen pilířů zvětrává a odlupuje se ve velkých kusech. Cílem je opěráky zpevnit a konzervovat," vysvětlovala Jana Cinkeová mající v okrese záchranu památek na starosti. Letos je na programu úprava čtyř zbývajících pilířů. Tří kolem presbytáře a jednoho v boku lodi. K dispozici je na to zhruba 312 500 korun. Na částce se 110 tisící bude podílet město Rokycany, přibližně 50 dalšími Ministerstvo kultury ČR z programu Městských památkových zón a zbývající částka připadá na římsko katolickou církev.

Oprava má být hotová do srpna, aby na oslavy Rokycan byla památka už zase vyšperkovaná.

„Restaurátor zatím zahájil prvotní ošetření a až při kontrolním dnu se podle reálné- ho stavu domluvíme na potřebné míře zásahu. Vloni bylo třeba ve dvou opěrácích dokonce vyměnit některé kamenné kvádry," doplnila Cinkeová.