Do Prahy se včera rozjela ve společenském vyparáděná starostka Lhoty Jana Jinochová spolu se zastupitelem Lubošem Valdhansem. Mířili do Parlamentu České republiky, aby slavnostně převzali znak a prapor obce.

„Lidem jsme hotové návrhy představili už na veřejné schůzi v lednu," uvedla starostka. Po včerejšku už nic nebrání, aby získanými insig-niemi ozdobili obecní úřad.

Zajímalo nás také, na jakých plánech týkajících se rozvoje obce Lhotečtí v současnosti pracují. „Pokud jde o investiční akce, letos se chceme zaměřit na výstavbu komunikací v nově vzniklém stavebním obvodu Vlčkov," oznámila starostka Jinochová. Stojí tam už sedmnáct domů a většinu obývají mladí lidé. Veřejné osvětlení i celkové zasíťování lokality jsme už zvládli, chybí jen zmíněné komunikace.

Na ně si Lhota pod Radčem nechala zpracovat projekt a odhad ceny vyzněl na jedenáct milionů. Pro nevelkou obec je to velký výdaj. O finanční výpomoc proto požádala Plzeňský kraj a aby byla větší naděje na úspěch, akci rozdělila do tří etap. S první z nich, která je v plánu letos, uspěla. Z fondu Obnovy venkova by mělo dorazit prvních tři sta tisíc. Další musí zafinancovat sami. „Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála plzeňská firma a během dubna by měla s pracemi začít. Na řadě je úprava komunikace v první ze tří ulic lokality Vlčkov," dozvěděli jsme se od představitelů obce. „Bude třeba vyměnit veškeré pod-loží. S obstaráním kamenné drti nám naštěstí vypomůže firma Eurovia Těškov, se kterou spolupracujeme a jíž patří tamní kamenolom," informovala Jinochová. Zhotovení povrchu komunikace je naplá- nované ze zámkové dlažby.