Co Vás vedlo k rozhodnutí vstoupit do politiky a proč právě za Realisty?

Polovinu profesního života jsem strávila na  vedoucích místech ve zdravotnictví. Znám negativa i pozitiva českého zdravotnictví a domnívám se, i když bych byla jen jedna z 200 členů parlamentu, že bych mohla navrhovat nějaké změny, které by vedly ke zlepšení.  Také by bylo velice přínosné, aby předkládané zákony byly posuzovány lidmi, kteří mají představu, co změny v důsledku vyvolají. Musím říci, že dalším důvodem byl fakt, že mentorem strany Realisté je doktor Petr Robejšek , kterého si nesmírně vážím a je pro mě představitelem toho , jak by měl politik vypadat. 

V regionu jste známá především díky mnoha letům v čele Fakultní nemocnice. Váš odchod z funkce byl náhlý a říkalo se, že se o něj zasloužil ministr Chovanec poté, co byl v nemocnici operován a vyskytly se u něj po zákroku vážné komplikace. Vy jste se tehdy vyjádřila, že si je zčásti způsobil sám, protože nerespektoval doporučení lékařů.  Zanedlouho jste byla odvolána. Můžete s odstupem říct, co za vaším odvoláním bylo?

Na tuto otázku nechci odpovídat, abych nepoškodila představitele konkurenční strany, ale moje vina to nebyla. Ale byl to důvod mého odchodu z ČSSD. Myslím si, že takhle se nejedná s někým, kdo se svými kolegy postavil nemocnici na nohy .Postavili jsme mimo mnoha úprav dvě nádherné stavby , onkologii a gynekologii s porodnicí, které nemají srovnání v České republice a ani v Evropě. Teď se točí právě v Plzni seriál "Malé lásky", protože tam je takové prostředí a kvalitní personál. Při mém odchodu bylo na účtu nemocnice 1,3 mld. korun.

České zdravotnictví je obecně problém, s nímž si řada vlád neporadila. Znáte recept, jak mu pomoci, respektive co především byste chtěla v roli poslankyně v českém zdravotnictví změnit?

Zdravotnictví bylo a je ovlivňováno politicky, lobbisticky  a řada problémů vznikla akceptací  nařízení Evropské unie. Každá rozumná změna byla tímto systémem zadupána do země , až jsme došli až do současné situace. Nyní největším problémem je neutěšená personální situace. Zřizovatelé se před lety bránili redukci sítě zdravotnických zařízení a teď může k tomu dojít živelně z nedostatku personálu.

Krizi pak bude nutno řešit asi následujícím způsobem. V současné době je řada nových metod, které zkracují dobu hospitalizace, takže není třeba mít všechny obory v nemocnicích. Plánované výkony je možno realizovat ve vzdálenějších zdravotnických zařízeních, ale je nutno akutní péči ohrožující život zajistit tak, aby pacient nebyl ohrožen. 

Ale pokud jsme schopni nejtěžší případy -  infarkt, těžkou autonehodu, mrtvici dovézt do vzdáleného  specializovaného zařízení, což je pro něj zásadní,  jsme schopni dopravit i jednodušší případy.  Takže i akutní péče nižšího typu lze realizovat, když bude potřeba , ve vzdálenějším zařízení,  ale musí být posíleny převozní služby, rychlá záchranná služba, letecká záchranná služba . Takže nemocnice,  které systém personálně neudrží,  by se měly transformovat na internu a následnou péči, kde není zapotřebí tolik personálu. Rodiny by uvítaly, pokud by mohli dlouhodobě hospitalizovaného rodinného příslušníka navštěvovat v bližším zařízení.

Dále je nutno posílit finanční prostředky do zdravotnictví prostřednictvím platby za státního pojišťěnce , a  vrátit do zdravotnictví tolik peněz měřeno % HDP , o které bylo zdravotnictví připraveno v minulých letech tj.  1% HDP , což činí 50 mld. Kč . Tím by bylo možno zaplatit personál , hlavně v nemocnicích, odkud nám utíkají lékaři, sestry a další zaměstnanci. Dále je nutno kontrolovat, jak s penězi nakládají pojišťovny, odstranit rozdíly ve financování   ZZ  a další a další. V době krize je nutno zapomenout na stranické preference a spolupracovat, vždyť jde o zdraví.

Lidé z Plzeňského kraje se v průzkumu pro Deník vyjádřili, že jedním z největších problémů našeho regionu je přehnaně vysoký příliv zahraničních dělníků a s tím spojená rostoucí kriminalita? Co byste proti tomu navrhla udělat?

  Celý problém se zahraničními dělníky je naprosto nepochopitelný. V době , kdy byla vysoká nezaměstnanost , bylo možná vhodné přivést do české republiky cizí firmy, je otázkou, zdali ve všech případech to bylo pro Českou republiku výhodné a neměly se podpořit české firmy. Určitě ale nebylo vhodné podporovat logistická centra, ničit přírodu, cennou zemědělskou půdu, silnice a životní prostředí. Ale toto vše do doby, kdy byla nezaměstnanost mělo svůj účel ,proč ale v době , kdy nelze sehnat pracovníky, nadále podporujeme cizí firmy , aby pokračovaly v devastaci krajiny, proč nemají firmy podmínku, aby zajistily zázemí pro své pracovníky, aby se podílely na výstavbě silnic , na ochraně bezpečí českých občanů. Jak je zajištěno, až odejdou z republiky ,aby  uvedly půdu do původního stavu a nezbylo na České republice , jako se to stalo v mnoha porevolučních kauzách, že to zaplatí občané. 

Na dohled jsou parlamentní volby, ale už zanedlouho také prezidentské. Souhlasíte s tím, že hlavu státu si volí přímo občané a mělo by to tak zůstat? A koho vy osobně byste na Hrad ráda zvolila a proč?

Já bych zachovala přímou volbu prezidenta, pokud se týče osoby, máme vlastního kandidáta pana Hynka.