V současné době je v platnosti pouze typ řidičského průkazu, na kterém je uveden datum platnosti (na přední straně řidičského průkazu v položce 4b).

Tento typ řidičského průkazu je vydáván od 1. května 2004 a měl platnost 10 let pro všechny skupiny řidičského oprávnění. Změnou legislativy v loňském roce došlo k úpravě doby platnosti řidičského průkazu:

Řidičský průkaz vydaný v době od 19. ledna 2013 osvědčující řidičská oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E má stanovenou dobu platnosti na 5 let.

Pro skupiny řidičských oprávnění AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T se doba platnosti neměnila, řidičský průkaz se vydává s platností na 10 let.