Meteorologové slibují další týden tropických veder. Přitom hladiny řek i vodních nádrží už mají pod stav. S koupáním je to teď nahnuté, sinice vítězí, a ani s vodáckým sportem, který je pro léto typický, to nevypadá dobře. V řekách chybí voda.

Pod jezem u Valentova mlýna poblíž Račic jsme včera přešli Berounku bez zmáchání, hladina dosahovala nad kolena. Jediné dvě ze široko daleko se vyskytujících lodí vodáci přenášeli.

Na Rokycansku je na Berounce situace o poznání lepší. „Díky soustavě nadjezí je většina úseků splavných," uve- dl vedoucí dispečinku Povodí Vltavy Petr Vicenda. „Celkový stav ale není moc utěšený, je už pod hranicí hydrologic-ké ho sucha. Situace je daná čtyřmi hlavními zdrojnicemi (pozn.: Mže, Úhlava, Úslava a Radbuza). Dvě třetiny vody proudící v Berounce aktuálně pocházejí z vodní nádrže Hra-cholusky. Zlepšuje stav Mže a následně i Berounky. V důsledku toho ale její hladina klesá a nejméně týden až dva v tom bude dle výhledu pokračovat," vysvětloval.

Ke Klabavě pak dodal: „S přítoky z pramenné oblasti Brd to není ještě tak kritické, ale i tady už je úbytek vody znát. Na dolním toku průtok zlepšuje také vodní nádrž Kla-bava, kterou upouštíme." Hráz- ný Jiří Groskopf situaci upře-snil: „Už tři týdny hladina stále klesá. Denně pouštíme do řeky povinné minimum, které představuje 390 sekundových litrů. Jsme zatím ještě v intencích zásobního prostoru, ale do jeho spodní hranice už schází jen asi padesát centimetrů. Denně přitom hladina poklesne v průměru o tři až tři a půl centimetru." Kromě klesající hladiny se v Klabavské nádrži už objevil i další nepříznivý znak výskytu veder a neproudící vody sinice.

Pokud jde o provoz malých vodních elektráren, které energii vody Berounky mění na elektrickou, k omezení jejich činnosti povodí kompetence nemá. To je věcí vodoprávních úřadů. V Rokycanech je tím pověřený odbor životního prostředí města. „Minulý týden pracovníci malé elektrárny objížděli. Zjistili, že všude přizpůsobili výkon stavu průtoku vody v řece," sdělila za Městský úřad Rokycany Eva Praumová. Uvedla také, že ani žádné stížnosti vodáků, že by si někdo ´strhával´ vodu pro elektrárnu, se teď neobjevily.

„Naše táborová základna Spálený mlýn leží hned u Berounky. Řeka je ještě sjízdná, ale voda pod lávkou, po níž přecházíme na ostrůvek, je hluboko pod normálem," popisovala vedoucí tábora Vlasta Vasková. Dodala, že jiná podoba řeka a její líné proudění ale mají také své plus. V náhonu u mlýna, kde se tentokrát voda sotva hne, vykvetl nádherný růžový leknín. V lokalitě u Spáleného mlýna se sice přes řeku neprojde, je tam totiž řada hlubších tůní, ale na mělčinách už pokrývá hladinu zelený povlak. S koupáním je to tedy problematické.