Test znalostí se skládal z písemné, poslechové a mluvené části. „Musela jsem se samozřejmě nejdříve představit a potom vyprávět o svých zálibách," prozradila Adriana Belušková, která právě dokončila mluvenou část zkoušky. „Největší problém jsem měla s překladem u sportu. To se mi dařilo asi nejhůře. Lehký nebyl ani popis obsahu jednoho z připravených obrázků," doplnila.

Více ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.