Prasklá voda a rozsáhlé vytopení mateřinky ve Školní ulici odhalily vloni daleko horší problém. Při zjišťování rozsahu promáčení stropů byl statikem zjištěný havarijní stav všech vodorovných konstrukcí v budově. Přišlo se na to, že skladba stropů je téměř v každé místnosti jiná. Po posouzení stavu bylo rozhodnuto o rozsáhlé rekonstrukci. Z dočasného rozmístění dětí do náhradních prostor se stalo trvalejší.
Hledání řešení se protáhlo. Verdikt ale padl a s létem konečně začaly i práce. Ve výběrovém řízení akci vysoutěžila firma AVS STAV, S rekonstrukcí, plně financovanou
z rozpočtu města, by měla být hotová nejpozději do 31. března. Náklady, bez DPH, jsou stanovené na 7 086 093 Kč.
„Investiční akce spočívá
v celkové vnitřní rekonstrukci budovy. Momentálně probíhají nezbytné demoliční a vyklízecí práce. Týkají se všech stropů, a tím i podlah dalších podlaží," uvedl místostarosta Jan Šašek.
Školka má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží plus půdní prostor. V suterénu je kuchyně se zázemím, jídelna a také kotelna. „Do technologie kuchyně a přípravny jídel se nebude zasahovat. Nová kuchyně byla vybudovaná v roce 2004," informoval místostarosta a dodal, že stejným způsobem bude sloužit i po rekonstrukci. Co se týče kotelny, úpravou naopak projde.
V nadzemních patrech, kde se nacházely herny a lehárny pro děti, sociální zařízení a kanceláře personálu znějí bourací kladiva. Zároveň už by se ale mělo dělat i na dalších stavebních úpravách. Co se týče vodorovných konstrukcí z těch ze dřeva se snášejí podhledy a chemicky se ošetřují. Následovat má statické zesilování dřevěných i železobetonových konstrukcí.

Více informací v dnešním vydání.