Včerejšek prověřil studenty posledních ročníků středních škol v mateřštině. Nejprve psali didaktický test z českého jazyka, potom písemnou práci. Ovšem až po splnění náležitostí. Na vše navíc dohlížel státní komisař.

Bylo třeba, aby se každý prokázal občanským průkazem, podepsal prezenční listinu a pak teprv obdržel sešit s tématy i papíry pro čistopisy. Pětadvacetiminutová lhůta na rozmyšlenou se rozběhla. „Každý už si během ní mohl dělat do sešitu s tématy poznámky. Poté začal odpočet devadesáti minut čistého času, ve kterých museli studenti práci napsat," uvedl zástupce ředitele Gymnázia a SOŠ Rokycany Pavel Benedikt. Požadavkem bylo odevzdat minimálně 250 slov, orientačně asi 25 až 30 řádků textu. Žáci vybírali z 10 témat: 1. V poušti (vyprávění navazující na výchozí text), 2. Bez titulu ani ránu (článek s prvky fejetonu), 3. Příležitost pro lidská práva (úřední dopis na základě výchozího textu), 4. Syndrom vyhoření (úvaha), 5. Zapadlé nádražíčko (popis na základě obrázku), 6. Ztráta paměti (vy-. pravování navazující na výchoz. text), 7. Muzika bez posluchačů je jako ryba bez vody (rozhovor s hudebníkem), 8. Smutný konec Pražského jara (referát mapující společenské změny r. 1968), 9. Hranice mezi odvahou a šílenstvím (úvaha), 10. Mistrovství Evropy v atletice (na základě tabulky vytvořit novinovou zprávu).

„Hlavní je zvládnout práci. Líbilo by se mi líčení," mínila před začátkem snažení Kristýna Malá ze 4. B. „Přejeme si, aby se objevilo téma, které by nám sedlo," přidala se Lenka Machková. Karolína Trhlíková podotkla, že jí by vyhovovala úvaha či motivační dopis.

K didaktickému testu nám svěřila postřeh žáků zase učitelka Šárka Šauflová ze Střední školy Jeřabinová.

„V poměru ke značném rozsahu výchozích textů k úkolům jim šedesát minut čistého času přišlo málo. Jinak si na náročnost nijak zvlášť nestěžovali."