Stane se tak na základě dohody mezi fakultou a společností Nemocnice Plzeňského kraje, na jejímž základě zdravotnická zařízení zajistí pro budoucí mediky výkon odborné praxe v souladu s požadavky studijního programu a poskytnou každému studentovi lékaře, který povede jejich odbornou praxi. Stane se tak od akademického roku 2019/20.

„Je to oboustranně výhodná spolupráce. Aby se ze studentů stali lékaři, musí se už na škole naučit pracovat v běžném provozu zdravotnického zařízení. A praxe v malé nemocnici má své nesporné přínosy,“ řekl děkan lékařské fakulty Jindřich Fínek. „Na druhou stranu mohou nemocnice praktikující mediky zaujmout a přilákat je po ukončení studia do svých týmů už jako plnohodnotné zaměstnance,“ myslí si děkan.

Studenti z Plzně vykonávají standardně praxi ve fakultních nemocnicích, případně v nemocnicích v Českých Budějovicích nebo v Ústí nad Labem, které ve svých regionech suplují velká státní zařízení. Praxe v nemocnicích okresního typu byla dosud spíše výjimečná a studenti se do ní vůbec nehrnuli, spíše naopak. Podle Fínka má ale své přednosti. „Jednak se díky menším kolektivům rychleji dostanou k širokému spektru výkonů, ale také mají jedinečnou možnost naučit se diagnostikovat pacienty takzvaně z ulice. To je pro každého začínajícího lékaře velká zkušenost,“ vysvětlil Fínek.

Právě malou koncentraci studentů na jednom pracovišti považují za svoji přednost i samy nemocnice. „Školící lékař se jim věnuje individuálně a oni se mohou daleko intenzivněji zapojit do jednotlivých činností na oddělení. Stejně tak se dostanou velmi blízko k diagnostickým metodám i intervenčním výkonům,“ uvedl předseda představenstva Stodské nemocnice Alan Sutnar s tím, že dosavadní reakce praktikujících studentů jsou v krajských nemocnicích vesměs pozitivní.

Dle smlouvy fakulta každým rokem osloví a navrhne do každé z akutních nemocnic kraje zhruba desítku studentů na praxi ve čtyřech základních oborech, tedy interna, chirurgie, pediatrie a gynekologie. Nemocnice o ně budou pečovat nejen odborně, ale poskytnou jim i vybrané služby ve smyslu zaměstnaneckých benefitů jako firemní stravování, pomoc se zajištěním dopravy či ubytování. „A již dlouhodobě máme připravené také stipendium, případně i náborový příspěvek, pokud se medici rozhodnout zůstat,“ doplnila manažerka lidských zdrojů Nemocnic Plzeňského kraje Kateřina Tobiášová Mattasová.