Při schůzce, kdy se setkali zástupci školy, zřizovatele, hygienické stanice a firmy realizující přestavbu devítiletky, totiž zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Plzeň oznámila záměr pavilon uzavřít. „K tomu může dojít jen na základě doručení rozhodnutí. Pravděpodobně bude vydané v pondělí. Takže se na tuto variantu připravujeme," uvedl starosta města Vlastimil Sýkora.

„Věc dal do pohybu rozbor vzorků ve třídách položených linoleí. Výsledek dorazil ze Státního zdravotního ústavu Praha. Na jeho základě nám pracovnice hygieny oznámila, že budeme muset prostory druhého pavilonu opustit. Obtěžující zápach, který se z lin uvolňuje, však není přímo nebezpečný zdraví," zdůraznil ředitel. Podle výsledků se jedná o 2-ethylhexanol.

„Dostali jsme informaci, že u nás neexistují limity pro výskyt této látky, ani ustanovení, v jaké koncentraci je škodlivá. Každopádně zápach je obtěžující a už to je důvod, aby se ve věci něco podniklo. V souvislosti s tlumočeným doporučením hygieny a vzhledem k záruční lhůtě na dílo jsme vyzvali dodavatelskou firmu k odstranění závadné podlahové krytiny. Kromě chodeb, učebny fyziky, sociálek a tělocvičny se akce týká všech prostor budovy," doplnil starosta.

Rodiče na změny už byli upozornění. Zaměstnanci města, školy a zhotovitele se připravují na to, že ihned po dnešním vydání rozhodnutí začnou s vyklízením. V rezervě jsou prý i hasiči.