Akce se koná už zítra na místním fotbalovém hřišti. Pozvání přijaly sbory z Volduch, Zbiroha, Hůrek, Strašic, Kříší a Přívětic.

Příjezd družstev je naplánovaný v době mezi 7.30 až 8.00 hodin. Předpokládaný závěr soutěže s vyhlášením výsledků se uskuteční ve 13 hodin. Na dětská družstva čekají disciplíny v podobě: štafeta 4x60 metrů, útok a štafeta CTIF a požární útok. Družstva by neměla opomenout kroniku. Do nich bude provedený zápis o jejich účasti na soutěži.

Průběh jednotlivých disciplín bude realizován dle směrnice hry Plamen.

Z pátečního vydání Rokycanského deniku.