Mladí vědci se budou v doprovodem lektorů a odborníků pohybovat po vytipovaných lokalitách na Radnicku a budou je zkoumat z pohledu různých vědních disciplín. Výsledkem bude studie, která bude mapovat zdejší region a jeho výjimečné území. „Práci bude následně možno využít například při propagaci oblasti či jako podklad pro publikace s regionální tématikou. Partnerem projektu je Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích, které se stane pro účastníky základnou," uvedl Martin Caletka, vedoucí muzea.

Z pondělního vydání Rokycanského deníku.