Start projektu

Už několik let se vedení léčebny pokoušelo zavést nový stravovací systém, ale vždy se našly překážky, které zabránily, aby tento systém mohl být zaveden. Na rozdíl od řady dalších zdravotnických zařízení se Léčebně Janov nedařilo získat od zřizovatele potřebné finanční prostředky. Až v červenci 2013 jsme však po ujištění zřizovatele (Ministerstva zdravotnictví ČR), že obdržíme systémovou dotaci, mohli začít pracovat na projektu a dalších přípravných činnostech, které z největší části tvořila administrativa. Byla provedena výběrová řízení a to zvlášť na stavební práce a zvlášť na dodání technologie. Co se týká stavebních prací zvítězila společnost SILBA-ELSTAV a na dodávku technologie byla vybrána firma HOSPIMED.

Realizace

Staveniště bylo předáno v polovině prosince 2013. Práce probíhaly velmi rychle a vzniklé problémy se řešily přímo na místě, v únoru 2014 jsme mohli bez problémů převzít stavbu jako ukončenou. Pokud bychom chtěli hodnotit stavební firmu, lze klidným svědomím říci, že přes počáteční obavy jsme byly velmi spokojeni s jejich prací a zejména přístupem. Lze konstatovat, že všichni zaměstnanci firmy bez jakýchkoliv připomínek byli ochotni diskutovat a koordinovat svoji činnost tak, jak bylo potřeba. Velký dík patří stavbyvedoucímu panu Plimlovi, který pomohl vyřešit řadu problémů.

Dokončení ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.