Letos připadá už na tuto neděli, tedy na 27. dubna. Dopoledne dění začíná v 9.30 na náměstí a na pořadu je nejprve vystoupení žáků školy, dále se představí mažoretky ze ZUŠ Rokycany a přehlídku modelů z vlastnoručně tkaných látek předvedou zástupci rokycanského centra Pohodička. V zasedačce městského úřadu bude zase k vidění výstava leteckých modelů a chybět samozřejmě nesmí ani pouťové atrakce a stánkový prodej.

Odpoledne se dění přesouvá ke kapli svatého Vojtěcha pod lesem. Ve 14 hodin tam začíná bohoslužba a poté už tradičně k zábavě svým vystoupením přispějí místní ochotníci. Zatím ale pečlivě tají jakým. Vidět se nechají i sportovci, ke 145. založení Sokola Mýto chystají výstavu. Plánované je též posezení s hudbou a občerstvením. Město pamatovalo rovněž na dopravu ke kapli i zpět, zájemci se mohou přihlásit na radnici.