Po šesti letech procházeli Mýtem májovníci. Sice až sedmý červnový den, ale na skvělé atmosféře to pranic neubralo.

„Start byl po osmé hodině od radnice a náročných zastávek bylo patnáct. V horku jsme doplňovali pitný režim, ovšem nikdo to nepřehnal. V patnáct hodin nás čekala na náměstí Česká beseda," zdůraznila členka organizačního štábu Gita Schneiderová. Shodou okolností byla vyhlášena Májovnicí 2014 a mužským protějškem se stal Pavel Bőhm. Kruhů bylo pět (vždy po osmi tanečnících) a jeden z nich obsdily výlučně dívky.

Jednotlivé pasáže odpoledního vrcholu si nenechaly ujít desítky nadšených obyvatel Mýta a většina z nich přijala pozvání na večerní zábavu do sokolovny.