Rokycansko Berounka má v současnosti metr vody, tedy skoro podstav. Nebezpečné jezy se za normálního stavu na našem úseku jejího toku nevyskytují. Za zvýšeného je pak ale ten u Zvíkovce na překonání obtížnější.

„Má tři šupny a při velké vodě se pod ním určitě válec vytváří. Podobný je ještě před Křivoklátem, ale to už není náš okres," konstatoval šéf vodác- kého oddílu při Domě dětí a mlá- deže v Rokycanech, a zároveň jeho ředitel, Karel Vodička.

Obecně platí, že pokud voda volně odtéká a nevrací se, neměl by být problém jez sjet. Ovšem, ani to není pravidlo. Může proudit a uprostřed se takzvaně vaří. „Sjíždění jezů je vždycky závislé na stavu vody a pak je to také o zkušenostech. Kvalitní vesta a helma by měly být samozřejmostí, když se někdo chce do splouvání pustit. V případě převrácení je totiž třeba počítat i s nebezpečnými kameny pod jezem," upozornil Vodička.

Opravdoví vodáci se s naším úsekem Berounky vypořádají snadno. Hůře jsou na tom lidé, co jezdí řeku nárazově. „Pokud se ještě posílí alkoholem, je na průšvih zaděláno," podotkl šéf mladých vodáků. Daleko větší problém než nebezpečné jezy, časté spíše na Ohři či Lužnici, představují na Berounce ty provalené. Ční z nich totiž zrádné traverzy, ku- sy betonu a šutry. Pak stačí špatně najet a člověk v lodi se ocitne v potížích. Mezi provalené jezy patří například ten u Valentova (Spáleného) mlýna, hned za ním Korečník, kde ale majitel elektrárny pro vodáky upravil šupnu. Jez u Darové je sice funkční, ale tamní malá elektrárna se postaralo o to, že se voda vypouští až pod ním a on sám je víceméně suchý. U Olešné je také jeden provalený, Kaceřovský je dalším a ten za Liblínem rovněž. Pod Krašovem tak zpola a u Tříman zcela. Zvíkovecký jez by byl na splouvání dobrý, má tři propusti, ale většinou se kvůli nízkému stavu vody přenáší. Při neznalosti toku nebo menších zkušenostech platí pravidlo: Deset až dvacet metrů nad korunou jezu zastavit a loď přetáhnout. Při žádném ze stupňů povodňového stavu by se nikdo na řeku vydat neměl.