„Ve zmíněné době došlo v areálu zemědělské společnosti v obci na Domažlicku k úmrtí osmdesáti kusů krav ve dvou stájích,“ uvedla situaci policejní mluvčí Dana Ladmanová. „Policie přijala oznámení o této události ve středu 29. srpna. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o zvířata, prošetřují příčinu úhynů pracovníci Státní veterinární správy. Dále jsou ve věci vyžádány různé laboratorní testy,“ dodala mluvčí Ladmanová.

Jak se v takovém případě, kdy dojde k takto početnému úhynu zvířat, postupuje? „Když má chovatel podezření na nákazu, tak oznámí příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo soukromému veterinárnímu lékaři, že toto podezření má. Soukromý veterinární lékař, který na místě provádí veterinární péči, na základě klinického vyšetření zvířat konstatoval, že tam žádná nákaza není a skutečně žádná nákaza nebyla do dnešního dne prokázána,“ sdělil Václav Poláček, ředitel Krajské veterinární správy Plzeň.

„V současné době stále probíhá intenzivní šetření dalších možných příčin úhynů, jehož se účastní chovatel zvířat, soukromí veterinární lékaři, soukromé i státní veterinární laboratoře a pracovníci Krajské veterinární správy. Krajská veterinární správa provádí vlastní šetření především k vyloučení nebezpečné nákazy. Příčina se tak nadále prověřuje,“ uvedl na závěr Václav Poláček.

K situaci se vyjádřil i ředitel zemědělského podniku ZEAS Puclice, Jan Novák. „Vše je v nějaké fázi šetření a nepodáváme k tomu žádné informace.“