Už v roce 2010 se zastupitelé shodli na tom, že by rozhledna neměla na Rokycansku chybět . Od té doby se úsilí o získání finančních prostředků na realizaci této stavby a její spolufinancování ubíralo jednotným směrem. Dotační projekt zpracovaný městem Rokycany na základě ideového návrhu rozhledny, který zpracovala Eva Králová, nyní uspěl ve velké konkurenci projektů Plzeňského a Českobudějovického kraje v oblasti cestovního ruchu.

Ve 23. výzvě Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad tedy město získá na realizaci projektu více než pět milionů Kč.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.