V rámci první trasy se 29. října nejprve na řadu dostanou Třímany. Předměty jako jsou televize, lednice, různé barvy a podobně lze na návsi předat od 14 do 14.15 hodin. V Hřešihlavech se sběrný vůz zdrží od 14.25 do 14.40. V Kladrubech se objeví mezi 14.50 a 15.10. Do Skoupý zavítá v čase od 15.20 do 15.35 a do sousedního Prašného Újez- da v rozmezí 15,45 až 16 hodin. V Chlumu zastaví na čtvrthodinku od 16.10 do 16.25, na Zvíkovec připadá doba mezi 16.35 až 16.50. Poté svoz pokračuje přes Podmokly, a to od 17 do 17.15, na Čilou 17.25 až 17.40 hodin. Pro Hradiště je rezervovaný interval mezi 17.50 18.05 a trasa končí v Mlečicích, kam mohou zájemci s nebezpečným odpadem přijít od 18.15 do 18.30.

S výjimkou Podmokel, kde je stanovištěm prostor před restaurací, se jinak sběr uskuteční pokaždé na návsi.

Pokračování v sobotním vydání Rokycanského deníku.