A nyní oslavuje velký úspěch. Robot na přípravu vzorků pro analýzu zdroje infekce totiž získal v americkém Chicagu prestižní cenu za nejlepší inovaci.

Rychlé a přesné určení zdroje infekce je pro správnou léčbu pacientů nezastupitelné. Moderní mikrobiologické laboratoře jsou vybaveny přístroji, které tyto nároky splňují, ale příprava vzorku k analýze je stále závislá na ruční práci laborantek a laborantů.

ROBOT NEPODLÉHÁ ÚNAVĚ A STRESU

Právě lidský faktor ovšem představuje největší potenciální riziko v celém léčebném procesu. A pro přípravu a vyhodnocování vzorků v lékařské diagnostice, kde léčebný proces začíná, to platí dvojnásob. Robotické zařízení má oproti lidské síle značné výhody – především nepodléhá únavě a stresu, díky čemuž může podávat stabilní výkony prakticky neustále.

„Maldi Colonyst je unikátní komerčně dostupný laboratorní robot, který umí automaticky přenášet mikrobiální kolonie z Petriho misky na MALDI destičku s terčíky a nanést činidlo. Bakterie jsou pak velmi rychle identifikovány, což pomáhá zvolit správnou antibiotickou léčbu dané infekce,“ vysvětluje Jaroslav Hrabák z Univerzity Karlovy, který plzeňskou část výzkumu vedl. Robot tak pomáhá redukovat lidskou chybu, zvyšuje přesnost identifikace původu infekce, a tím předchází riziku chybné diagnózy a léčby pacientů.

Na jeho vývoji a správném fungování se podíleli vědci z plzeňského biomedicínského centra. Jednalo se o smluvní výzkum s českou společností vyrábějící diagnostika – BioVendor. „Naším hlavním úkolem bylo přístroj otestovat v běžném provozu,“ říká plzeňská vědkyně Kateřina Chudějová. „Podle toho se pak zařízení upravovalo, aby softwarově i mechanicky odpovídalo tomu, co laboratoře většinou potřebují,“ pokračuje Chudějová.

TŘI LABORANTKY – TŘI ODLIŠNÉ VÝSLEDKY

Nový robot má tedy především eliminovat chyby laborantky. „Přesun kolonie na kovovou MALDI destičku je totiž hodně závislý na zkušenostech. Když ty samé vzorky vyhodnocují tři různé laborantky, bude mít každá odlišné výsledky. Záleží totiž na tom, kolik kolonie se nanese a jak,“ popisuje Plzeňanka. Robot je však neomylný, vždy nanese stejné množství stejným způsobem. „V tom případě nemůže dojít k chybným diagnózám, což se v současné době stává, a také by nová technologie měla zlepšit kvalitu v udávání výsledků,“ je si jista Chudějová.

„Zařízení používáme k vlastnímu výzkumu a brzy se jej chystáme zavést i do rutinní klinické praxe,“ říká Hrabák. Robot bude využíván i v plzeňské fakultní nemocnici na oddělení mikrobiologie.