„V rámci akce Bezbariéro-vé nemocnice jsme po nedáv-ném otevření recepce a nově upravené části přízemí chtěli zase o něco postoupit. Proto jsme přijali nabídku agentury," uvedla Hana Kantoříková. „Ze zákona máme povinnost umožnit komunikování v mateřském jazyce, tohle je pro nás výborné," dodala.

„Cílem agentury APPN je odstraňování překážek pro neslyšících," sdělila jí zastupující Olga Blahovcová. „Díky výtěžku z adventních dobročinných koncertů České televize jsme mohli zakoupit i přes stovku tabletů umožňujících on-line a non stop využívat do nich vloženou tlumoč-nickou službu," vysvětlila. V plánu je jimi vybavit 76 okresních a šest pražských nemocnic. „S rokycanskou jsme zatím uzavřeli zápůjční smlouvu a uvažujeme o prodloužení. Pomoc osobám se sluchovým postižením je pro nás stěžejní. I kdyby to měl být za rok jeden," dodala.

Počin rokycanských zdravotníků vůči skupině uvedených pacientů nyní symbolizuje i modrobílá nálepka s nápisem Bezbariérová nemocnice pro neslyšící. Její umístění na recepci napovídá, kde v areálu mohou pomoc hledat.

„Z praxe lékařky vím, jak se pro neslyšící náročná péče o dítě. Hned si nevšimnou, že křičí, nebo obtížně dýchá. Když přijde dospělý, většinou s sebou má doprovod," uvedla ředitelka nemocnice Hana Perková. „Umím si ale představit, jak je pro dotyčné nepříjemné, že za ně o problémech vypráví někdo z rodiny. Pokud o nich bude moci promluvit sám posunkovou řečí, kterou tlumočník převede, určitě to bude mít pro sebevědomí takového pacienta obrovský přínos," mínila ředitelka. „Samozřejmě to pomůže i nám při stanovení diagnózy a také vyplňování potřebných předoperačních formulářů," podotkla.

„Neslyšící jsou hodně uzavřená komunita. Je třeba si také uvědomit, že i když jsou rodilí Češi, čeština pro ně není mateřštinou. Tou je od jejich nejútlejšího věku znaková řeč. Malinko se stydí za to, že češtině nerozumí. Základní pojmy sice znají a umí je odezírat, ale spousta dalších je pro ně už cizími slovy. Také stavba vět je v jejich mluvě jiná," vysvětlovala Blahovcová.

Zajímavé je, že tak, jako má každá řeč svá nářečí, má je i znaková. Velikou roli hraje mimika, počet znaků není neomezený. Vedle mezinárodní formy se tedy v každé zemi a dále pak jejích oblastech znakuje jinak.

Nyní se bude pověřený personál nemocnice učit navazovat kontakt s tlumočníky, aby situaci natrénoval pro případ potřeby. Uvažuje se i o výuce základních znaků. Kateřina Brožíková, která pracuje v nemocniční recepci, už má malý náskok. „Kamarádka ovládá znakovou řeč a některý výrazům mě naučila. Ráda se přiučím dalším," uvedla.

Do tabletu vložená tlumočnická služba zahrnuje i další oblasti, nejen zdravotnickou, a v Plzeňském kraji ji zatím využívá pětistovka lidí.