S platností už od prvého ledna. Ministerstvo zdravotnictví a Asociace krajů ČR o tom uzavřely už na podzim memorandum.

„Výplatní termín za leden sice máme až 25. února, takže až potom to na pásce uvidí, ale s účinností od ledna se i nám podařilo navýšit tarifní složku mzdy u všech zdravotníků," sdělila ředitelka zařízení Hana Perková. Peníze z úhradové vyhlášky by ale celé zvýšení nepokryly. „I při maximálních možných příjmech, tedy pokud docilujeme stoprocentní výkonnost, mohou nemocnici přinést asi jen 4,95 % objemu navýšení tarifů zdravotníků. Přírůstek mezd tak nebývá zdaleka krytý nárůstem peněz za úhradu zdravotní péče," řekla Perková. „Na deset procent peníze zaokrouhlí vyrovnávací platba kraje našeho zřizovatele," objasňovala dále Perková.

Z uvedeného vyplývá, že v malých nemocnicích tedy vyhláška neumožňuje opakovaně deklarovaný nárůst mezd. Zvyšují se tak rozdíly mezi platy zdravotníků ve státem řízených velkých nemocnicích a těmi podobnými rokycanské. „Námi nezaviněná personální krize v oblasti zdravotníků všech kategorií pak samozřejmě většinou nejdříve a nejhůře dopadá na malé nemocnice," dodala ředitelka Perková.

Pokud jde o nezdravotnické zaměstnance administrativu anebo pomocné profese tam je situace horší. „Buď se jich bude týkat dvouprocentní přidání nebo navýšení minimální mzdy. V jaké výši zatím říci neumím, spočítané to ještě nemáme," řekla ředitelka.