Pro volební komisi mohou nastat dvě varianty. Buď může člověk pracovat jako člen okrskové volební komise, nebo se zapojí do činnosti při roznášení volebních letáků. „Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli však na mzdu nebo plat," uvedla tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. „Po celou dobu, kdy uchazeč o zaměstnání vykonává funkci člena okrskové volební komise, může, v případě že na ni má nárok, pobírat podporu v nezaměstnanosti," uzavřela.

Na Rokycansku však žádní takoví uchazeči nejsou. „Na úřadu práce v Rokycanech nebyli prozatím evidovaní žádní žadatelé, kteří by se do tohoto druhu pomoci přihlásili," doplnila mluvčí ÚP Plzeňského kraje Magdalena Čadová.

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.