Strašické muzeum Středních Brd ji chystá už popáté, letos od 17.45 do 24 hodin. Zahájení se odehraje podle počasí buď na zahradě či ve výstavní síni. Od 18 hodin k tomu zahraje místní Colegium musicum Strašice (za deště malém sále Společenského domu). Kámen svému městu se jmenuje nová venkovní výstava, kterou otevře vernisáž v 19 hodin. Další, s názvem Smutné povídání, jejíž exponáty zaplnily výstavní síň muzea, je pak naplánovaná hned na 19.30. Věnovaná je 100. výročí zahájení 1. světové války.

Ve 20.30 se pokračuje v malém sále Solečenského domu přednáškou Pomníky padlým na Podbrdsku.

„Už od 21 hodin ale následuje promítání nových filmů s muzejní tematikou, a to v rovině vážné i zcela nevážné. Bílý poklad v Nevřeni nabídne R. Rotter spolu se mnou, Koníčka a Tajemství netopýrů Montánní sekce BMS a těšit se lze i na Bonus," sdělil ředitel Martin Lang. Dění ve 23 hodin uzavřou ve výstavní síni Obecní volby s Haškem Jaroslavem.

Muzeum dopravy ve Strašicích se k akci připojí také, pro okružní jízdy bude v provozu historický autobus Museal Expres.

Také do Zbiroha jsou příznivci historie zváni. V pátek je na pořadu II. muzejní noc u Sládků. Začíná se v 18. hodin besedou s Pavlem Hnízdilem na téma 100. výročí vzni- ku I. světové války. Zahrne i osudy českých vojáků, zejména příslušníků 88. berounského pěšího pluku, rodáků z kraje. „Návštěvníci se budou moci seznámit s dosud méně známými memoáry," doplnila ředitelka Dagmar Viletová.

Informovala rovněž, že poté- od 19.30 do 22 hodin je v plánu vystoupení Evy Melicharové, hudebními kritiky označované za nástupkyni Hany Hegerové. Představí se v nejslavnějších francouzských i dalších světových šansonech, pro zpestření přidá také proslulé jazzové evergreeny. Doprovodí ji kvartet Slávy Tauše složený z profesionálních muzikantů. Hudební vystoupení proloží recitace francouzské poezie v podání Jiřího Hlobila a Andrey Řeháčkové.

Úder 22. hodiny odstartuje noční prohlídku zbirožského muzea. V průběhu celé akce je možné navštívit také výstavu Hrdinové a oběti I. světové války. V muzeu je k vidění druhý týden.