Poslední budovaný úsek okruhu začíná mimoúrovňovou křižovatkou Chebská a pokračuje po estakádě přes záplavové území řeky Mže. Estakáda je dlouhá 1,2 km a je založená na 34 hlubinně zapuštěných pilotech. Mostovka je vedena ve výšce 6 až 8 metrů nad terénem.

Dále komunikace obchází obec Radčice stoupáním v zářezu okolo vrchu Sylván. Podjíždí jeden z ekoduktů pro přechod zvěře. Následuje most a mimoúrovňová křižovatka umožňující odbočení do Radčic, ZOO Plzeň a na sídliště Vinice, kde napojení ústí v ulici Na Chmelnicích. Při stavbě křížení je už počítáno s možným budoucím rozšířením vozovky na čtyři jízdní pruhy.

Následuje další přemostění okruhu, které bude sloužit zároveň pro přechod zvěře, ale také pro chodce a cyklisty a opět propojí stávající stezku ze Sylvánu do Radčic, která byla stavbou přerušena.

Poslední úsek v pravotočivém oblouku vede až k šestiramenné kruhové křižovatce u OC Globus na Košutce.

Ilustrační foto.
Kruháči u Makra pomůže další pruh. Regensburská ulice se kvůli tomu zavře

Součástí stavby jsou tři křižovatky, čtyři mosty, pět protihlukových stěn a také tři biokoridory umožňující přechod zvěře. Vznikla také nová komunikace propojující sídliště Vinice s městským okruhem.

Stavba druhé etapy okruhu, který má v každém směru jeden pruh, přijde na 2,2 miliardy korun, z toho 1,54 miliardy je dotace EU.

Den před zahájením automobilového provozu, v neděli 19. února se uskuteční slavností otevření okruhu, který si pak bude moci pěšky nebo i na kolech projít a projet veřejnost. Podrobnosti o této akci přineseme v samostatném článku.

Zatěžkávací zkouška mostu na estakádě Západního okruhu.
Technici zkouší nosnost mostní estakády Západního okruhu Plzně