V případě zmíněného domu se ihned po oznámení nájemníků dostavil na místo pracovník odborné deratizační firmy. „Skutečně bylo nalezeno a odstraněno tělo uhynulého hlodavce. Následně byly prostory dezinfikovány a naší firmou byl otvor zabezpečen novým poklopem,," detailně popisuje Miroslav Petr z deratizační firmy. „Dále byly dodány nové deratizační staničky s nástrahou i v sousedních domech", vysvětluje Petr. Tím akce nekončila byla provedena důkladná kontrola, přičemž další stopy po hlodavcích nalezeny nebyly.

Předmětný dům je ve vlastnictví Města Rokycany a jeho správu zajišťuje smluvně firma Zdeněk Smejkal Inzula Rokycany. Tato firma objednává pravidelně dvakrát ročně deratizaci prostor všech obytných domů v majetku města. Ta proběhla i v tomto případě. Deratizační firma zde v dubnu letošního roku rozmístila nástrahy a úhyn zmíněného potkana dokládá jednak účinnost deratizace a jednak ojedinělost výskytu těchto hlodavců. Celkově jsou případy výskytu potkanů v Rokycanech ojedinělé. Tuto skutečnost potvrzují i další deratizační firmy, které v Rokycanech provádějí celoplošnou deratizaci na veřejných prostranstvích a v budovách ve vlastnictví města. Není tedy důvod k obavám.

Nicméně, pokud nějakého potkana náhodou potkáte, oznamte to prosím na Městský úřad Rokycany telefonicky na čísle: 777 520 971 nebo e-mailem na adresu:

josef.huza@rokycany.cz. Rádi Vám pomůžeme problém s hlodavci vyřešit.