Na ten následující je přichystán výlet do okolí Lesné. Tradiční přírodovědnou a vlastivědnou vycházku povede pracovník ZOO Praha Evžen Kůs.

Mokřadními loukami přírodní památky Nivy Bílého potoka provedli zájemce pracovníci CHKO Český les Markéta Kašparová a Miroslav Žižka. „Dozvěděli jsme se informace o ochraně přírodní památky, péči o ní a také zajímavosti z pohledu lesníka. Během vycházky jsme viděli například prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, vachtu trojlistou, zdrojovku potoční a mnoho dalších vzácných i běžných druhů rostlin,“ informovala Deník Barbora Kočandrlová.

Cyklus přírodovědných akcí pokračuje nadcházející sobotu. Akce s názvem Okolím Lesné až do „České Tajgy“ přiblíží zájemcům kdysi významnou osadu, připomínanou už v roce 1349, ležící uprostřed hlubokých lesů na obchodní stezce do Bavorska. Historická část exkurze bude věnována historii obce a zachovaných sakrálním památkám, včetně místního hřbitova. V přírodovědné části je plánována návštěva Podveského rybníka, orchidejové louky, bobřího ráje a České Tajgy – rašeliniště Podkovák.

Role průvodce okolím Lesné se ujme Evžen Kůs, sraz účastníků je v sobotu 26. května v 10 hodin u autobusové zastávky Lesná. Devítikilometrový okruh vede místy náročnějším terénem, proto organizátoři doporučují vhodnou obuv.