Při letos poslední dvoudenní akci vyrazili účastníci z Plzně vlakem na Tachovsko, kde pak z Ošelína putovali do údolí Kosího potoka, kde je čekala skupinka indiánů s tematicky zaměřeným programem. „Stavěla se týpí, hovořilo se hodně o přírodě, táboření, souznění člověka s přírodou, indiánech a podobně,“ uvedl za organizátory plzeňský ochránce zvířat Karel Makoň. Dětští návštěvníci indiánského tábora si vyzkoušeli i házení tomahavkem, malým oštěpem, poznávali jednotlivé indiánské věci a pomůcky, učili se rozdělávat oheň. Další zajímavost byla z ptačí říše. „A to z odchytu a kroužkováním ledňáčků říčních, setkali jsme se s kulíškem nejmenším a dalšími zajímavostmi,“ uzavřel Makoň s díky všem, kteří se na pobytu podíleli.