Po konzultaci s projektantem bylo zjištěno, že kromě výrazných teplotních výkyvů během zimy byla příčinou rychlého poničení díla také nevhodná skladba použitých materiálů při omítání zdi, dále průsak vody zdivem z terénu za zdí a zatékání vody spárami koruny zdiva.

Město tedy po necelém roce vstoupilo v jednání s dodavatelkou firmou díla a na základě podkladů, které jednoznačně prokázaly pochybení na straně dodavatele, byla uplatněná reklamace, kterou dodavatelská firma uznala a na jejímž základě se oprava omítky zdi provedla.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.