17. října

Jindřich Soukup, Újezd u Svatého Kříže, 85 let

18. října

Jitka Kronovetrová, Podmokly, 66 let

19. října

František Dvořák, Liblín, 65 let

Josef Švehla, Rokycany, 70 let

Marie Synáčová, Holoubkov, 73 let

20. října

Alena Fišerová, Skomelno, 74 let

23. října

Anna Lišková, Mirošov, 80 let

Marie Kotvová, Vitinka, 92 let

Dagmar Kadlecová, Liblín, 88 let

Libor Kešner, Hrádek, 44 let

24. října

Anna Volínová, Drahoňův Újezd, 85 let

Údaje poskytla Eva Cehláriková, Pohřební služba Rokycany