19. května

Irena Vítková, Klabava, 85 let

Milan Grünwald, Bezděkov, 40 let

Vladimír Verner, Volduchy, 70 let

Vlasta Čimerová, Hrádek, 78 let

20. května

Ing. Zdeňka Jandošová, Strašice, 61 let

22. května

Milena Bláhová, Litohlavy, 56 let

23. května

Antonie Zdeňková, Holoubkov, 71 let

Údaje: Eva Cehláriková, Pohřební služba Rokycany, Pohřební ústav Pieta Rokycany