15. ledna

Ivanka Bosáková, Radnice, 75 let

16. ledna

Kamil Kocourek, Holoubkov 79 let

18. ledna

Miroslav Hlavatý, Drahoňův Újezd, 59 let

Václav Koželuh, Březina, 84 let

21. ledna

Miluše Monhartová, Mirošov, 83 let

Zdeněk Lochman, Rokycany, 83 let

23. ledna

Vít Rada, Rokycany, 36 let

Miloslava Stupková, Liblín, 63 let

Údaje poskytla Pohřební služba Cehláriková

a Pohřební ústav Pieta Rokycany