OPUSTILI NÁS…
14. května

Mgr. et MgA. Eva Králová, Rokycany, 31 let

Opustili nás

17. května

Adolf Vejvoda, Rokycany, 77 let

Jaroslava Hálová, Přívětice, 93 let

18. května

Maruše Bůchová, Rokycany, 77 let

Hana Fialová, Rokycany, 90 let

19. května

Jaroslava Baslová, Rokycany, 89 let

Ludmila Pelechová, Rokycany, 89 let

22. května

Ing. Otto Šaman, Rokycany, 86 let

Jana Šauerová, Rokycany, 78 let

23. května

Alexandr Mareda, Jablečno, 72 let

 

Údaje: Pohřební služba Evy Cehlárikové

a pohřební ústav Pieta Rokycany